Vinç Klima

Ücretsiz Keşif
7/24 Servis
Endütstriyel Çözüm Ortağınız

Çevre Politikamız

Mevsim İklimlendirme olarak çevre politikamızı TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak yönetiriz. Ürün ve hizmet sunduğumuz coğrafi teşkilatta belirlenen müşteri ve yasal şartlara uygun olarak tüm çalışanlarımızın katılımı ile sürekli iyileştirme ve geliştirme hedeflerine bağlı olarak hizmetlerimizi sunmak öncelikli amacımızdır.

Şirketimiz tüm ürün ve hizmet sunumu faaliyetlerinde çevreyi korumayı ve çevreye olumsuz etki yapabilecek etkenleri uygun şekilde belirleyip bertaraf etmeyi temel ilke edinmiştir.

Bu ilkemizle;

Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını özümsemek ve yaygınlaştırmak,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan direkt ve endirekt çevresel etkileri kontrol altında tutmak,

Çevreyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri duyarlılıkla izlemek ve gereklerini yerine getirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını sürekli takip etmek,

Çevreyle bağlantılı ilgi gruplarıyla birlikte daha yaşanabilir ve sürekliliği sağlanabilir bir dünyanın yaratılmasını sağlamak,

Çevresel performansımızı sürekli iyileştirme bilinciyle hareket ederek, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak,

Çok yönlü iletişime teşvik ederek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın farkındalık ve gelişimine katkıda bulunmak,

Enerji kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlamak,

Mevsim İklimlendirme, bu ilkelerin ışığında çevreye karşı sorumlu olduğunu peşinen kabul eder ve çevresel sürdürülebilirliği öncelikli konu başlıkları arasında görür.


Web Tasarım